கன்வேயர் சங்கிலிகள் (ZE தொடர்)

  • SS,POM, PA6 இல் ரோலர்களுடன் கூடிய SS ZE தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள்

    SS,POM, PA6 இல் ரோலர்களுடன் கூடிய SS ZE தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள்

    வழங்கப்படும் கன்வேயர் லாங் பிட்ச் செயின், தொழில்துறை பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாற்றுவதற்காக மிகவும் பரவலாக வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது. வெளிப்புற ரோலர் விட்டம் லிங்க் பிளேட்டின் உயரத்தை விட சிறியதாக இருப்பதால், பக்கெட் லிஃப்ட் மற்றும் ஃப்ளோ கன்வேயர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.