கன்வேயர் சங்கிலிகள்(MC தொடர்)

  • SS MC தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள் வெற்று பின்களுடன்

    SS MC தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள் வெற்று பின்களுடன்

    ஹாலோ பின் கன்வேயர் சங்கிலிகள் (MC தொடர்கள்) என்பது கன்வேயர்கள், கம்பி வரைதல் இயந்திரங்கள் மற்றும் குழாய் வரைதல் இயந்திரங்கள் உட்பட, பரந்த அளவிலான உள்நாட்டு, தொழில்துறை மற்றும் விவசாய இயந்திரங்களுக்கு இயந்திர சக்தியை இயக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான வகை சங்கிலி இயக்கி ஆகும். எஃகு.எஃகு தகடுகள் துல்லியமான தொழில்நுட்பத்துடன் துளைகள் மூலம் குத்தப்பட்டு பிழியப்படுகின்றன.உயர் திறன் கொண்ட தானியங்கி உபகரணங்கள் மற்றும் தானியங்கி அரைக்கும் கருவி மூலம் செயலாக்கத்திற்குப் பிறகு, .அசெம்பிளி துல்லியமானது உள் துளையின் நிலை மற்றும் ரோட்டரி ரிவெட்டிங் அழுத்தம் ஆகியவற்றால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.