கன்வேயர் சங்கிலிகள்(FV தொடர்)

  • SS FV தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள் பல்வேறு வகையான ரோலர்கள் மற்றும் இணைப்புகளுடன்

    SS FV தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள் பல்வேறு வகையான ரோலர்கள் மற்றும் இணைப்புகளுடன்

    FV தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள் DIN தரநிலையை சந்திக்கின்றன, முக்கியமாக FV வகை கன்வேயர் சங்கிலி, FVT வகை கன்வேயர் சங்கிலி மற்றும் FVC வகை ஹாலோ பின் ஷாஃப்ட் கன்வேயர் சங்கிலி உட்பட.தயாரிப்புகள் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, பொதுக் கடத்தல் மற்றும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கடத்தல் உபகரணங்களுக்கான பொருட்களைக் கடத்துகின்றன. கார்பன் எஃகு பொருள் கிடைக்கிறது.