கன்வேயர் சியான்ஸ்(Z தொடர்)

  • SS/POM/PA6 இல் பல்வேறு வகையான ரோலர்களுடன் கூடிய SS Z தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள்

    SS/POM/PA6 இல் பல்வேறு வகையான ரோலர்களுடன் கூடிய SS Z தொடர் கன்வேயர் சங்கிலிகள்

    போக்குவரத்துச் சங்கிலித் துறையின் சூழலில், GL ஆனது DIN 8165 மற்றும் DIN 8167 தரநிலைகளின்படி பல்வேறு சங்கிலிகளை வழங்குகிறது, அத்துடன் பிரிட்டிஷ் தரநிலைகளுக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் மற்றும் மிகவும் மாறுபட்ட சிறப்பு பதிப்புகள்.புஷிங் சங்கிலிகள் பொதுவாக நீண்ட தூரம் அனுப்பும் பணிகளுக்கு ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன