வெல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ்

  • வெல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ், வகை W, WH,WM per C20 மெட்டீரியல்

    வெல்ட்-ஆன்-ஹப்ஸ், வகை W, WH,WM per C20 மெட்டீரியல்

    டேப்பர் போர் வெல்ட்-ஆன்-ஹப்கள் எஃகு, துளையிடப்பட்ட, தட்டப்பட்ட மற்றும் சலிப்புடன் நிலையான டேப்பர் புதர்களைப் பெறுவதற்காக உருவாக்கப்படுகின்றன.விசிறி சுழலிகள், எஃகு புல்லிகள், தகடு ஸ்ப்ராக்கெட்டுகள், தூண்டிகள், கிளர்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பல சாதனங்களில் வெல்டிங் ஹப்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட ஃபிளாஞ்ச் வசதியான வழிமுறையை வழங்குகிறது.